نگاهت!!!!!!!

نگاهت:

طولانی ترین بوسه به هنگام وداع

امن ترین جاده برای گریز

و بلند ترین حصار برای غربت است.

نگاهت:

آرام ترین رودخانه ای است که ماهی های رنگین چشمان من را ، در عمق دریای چشمانت جای میدهد

و کوتاه ترین زمان است برای امیدواری و وسیع ترین سایه بان برای فراغت.

/ 0 نظر / 11 بازدید