نویسنده : سینا . ع ; ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٥

روز اول پیش خود گفتم: دیگرَش هرگز نخواهم دید

روز دوم باز می گفتم:لیک با اندوه و با تردید

روز سوم هم گذشت اما

بر سر پیمان خود بودم

می شنیدم نیمه شب در خواب

                           های های گریه هایش را

در صدایم گوش میکردم

                           درد بسیار صدایش را

شرمگین می خواندمش بر خویش:

                        از چه رو بیهوده گریانی؟؟؟؟

در میان گریه مینالید:

    

دوستَش داری نمی دانی  !!!